1402/8/7 یکشنبه
مسابقات ورزشی دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز یزد در رشته دارت برگزار شد
مسابقات ورزشی دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز یزد در رشته دارت برگزار شد

.

مهدی ابرقوئی- روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز یزد؛ در این مسابقات که توسط واحد تربیت بدنی مرکز یزد برنامه ریزی شده بود؛ دانشجویان در دو رشته خواهران و برادران به رقابت پرداختند.

 

 
امتیاز دهی