1402/8/16 سه‌شنبه
زمان مراسم استقبال از دانشجویان جدید الورود اعلام گردید
سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲ ساعت: ۱۷:۳۰ تا ۲۰ مکان: بلوار دانشجو _ دانشگاه پیام نور استان یزد _ سالن آمفی تئاتر ‼️شرکت دانشجویان جدیدالورود الزامی هست.

.


 
امتیاز دهی