1402/8/16 سه‌شنبه
مسابقات آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز یزد برگزار شد
مهدی ابرقوئی- روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز یزد؛ مسابقات آمادگی جسمانی دانشجویی مرکز یزد در بخش برادران برگزار شد. در این مسابقات که توسط واحد تربیت بدنی مرکز یزد و با همکاری استاد ارجمند جناب آقای رمضانی در محل سالن ورزشی این دانشگاه انجام گردید، آقایان محمد امین زارع، سیدمرتضی موسوی نیا و محمدمهدی قنبرزاده به ترتیب حائز مقام اول تا سوم شدند.

.


 
امتیاز دهی