1402/8/20 شنبهواحد تربیت بدنی مرکز یزد برگزار کرد
مسابقات آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور مرکز یزد
مهدی ابرقوئی- روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز یزد؛ مسابقات آمادگی جسمانی دانشجویی مرکز یزد در بخش خواهران برگزار شد. در این مسابقات که توسط واحد تربیت بدنی مرکز یزد و با همکاری استاد ارجمند سرکار خانم موسوی در محل سالن ورزشی این دانشگاه انجام گردید، خانم‌ها سارا کاظمی، شکوفه صالحی‌مقدم و الناز ربیعی به ترتیب حائز مقام اول تا سوم شدند.

.


 
امتیاز دهی