1402/9/11 شنبه
جلسه شورای اداری دانشگاه پیام‌نور مرکز یزد برگزار گردید
مهدی ابرقوئی- روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز یزد؛ جلسه شورای اداری دانشگاه پیام‌نور مرکز یزد با حضور کارمندان مرکز برگزار شد. دکتر حسینی در این جلسه، ضمن تقدیر از زحمات همکاران نکاتی را در زمینه امور جاری دانشگاه بیان نمود. معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام‌نور استان یزد در ادامه با تأکید بر اهمیت امتحانات پایان ترم، مطالبی را در خصوص برگزاری امتحانات متذکر شد. در این نشست صمیمی، کارکنان مرکز یزد نیز دیدگاه‌ها و نظرات خود را در مورد مسائل دانشگاه و همچنین امتحانات پیش رو، بیان نمودند.

.


 
امتیاز دهی