1402/9/12 یکشنبه
نکاتی در خصوص امتحانات پایان ترم
قابل توجه دانشجویان در خصوص آزمون های پایان نیمسال ۴۰۲۱ نکات ذیل قابل توجه می باشد باتوجه به اینکه شماره های صندلی در هر آزمون متغیر می باشد حداقل نیم ساعت قبل از شروع هر آزمون در دانشگاه حضور داشته باشید شماره های صندلی در ورودی دانشگاه نصب می گردد . آدرس محل برگزاری آزمون های پایان ترم سایت ولایت بلوار خضر آباد ابتدای جاده شهرک صنعتی جنب ترمینال مسافربری می باشد. برخی از آزمون ها به صورت الکترونیکی در دانشگاه برگزار می گردد که راهنمای آن در جلو هر سیستم در سایت های کامپیوتر نصب گردیده است . چنانچه آزمونی تشریحی بود فقط پاسخ ها باید در یک طرف برگ تشریحی تکمیل گردد. پاسخنامه تستی را با مداد مشکی پررنگ و تشریحی را با خودکار آبی تکمیل نمایید‌. جهت ثبت اعتراض به سوالات آزمون ها می توانند به سیستم گلستان قسمت مشاهده نتایج آزمون مراجعه نمایید.

.


 
امتیاز دهی