1402/9/15 چهارشنبههمزمان با روز دانشجو انجام شد
اهدای جوایز مسابقات ورزشی دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز یزد
مهدی ابرقوئی- روابط عمومی و تربیت‌بدنی دانشگاه پیام نور مرکز یزد؛ همزمان با روز دانشجو، مراسم اهدای جوایز مسابقات ورزشی دانشجویی دانشگاه پیام‌نور مرکز یزد انجام شد. در ابتدای این مراسم دکتر حسینی با قدردانی از حضور دانشجویان در مسابقات مذکور، برای آنان آروزی موفقیت کرد. در ادامه، جوایز و تقدیرنامه‌ی دانشجویان برتر اهدا گردید. متذکر می شود مسابقات یاد شده، به مناسبت هفته‌ی تربیت‌بدنی در رشته های مختلف برگزار گردیده بود.

.


 
امتیاز دهی