1403/2/1 شنبهواحد فرهنگی دانشگاه برگزار می کند
اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه خواهران
سه شب و چهار روز 🗒تاریخ: ۲۱ تا ۲۵ اردیبهشت 🚋اتوبوس اسکانیا محل اقامت:خیابان امام رضا ۱۲ - هتل دجله طلایی (۵ دقیقه تا حرم) همراه با غذا مبلغ : ۲۲۵۰۰۰۰ تومان‌ تاریخ ثبت نام : از ۱ اردیبهشت تا ۱۰ اردیبهشت ❇️ در صورت تمایل درخواست خود(نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته و شماره همراه) خود را به صورت پیام با شماره ایتا 09131586759 ارسال نمایید.

.


 
امتیاز دهی