تقویم ترمی
1399/12/27 چهارشنبه
تقویم نیمسالی
تقویم

.

نیمسال اول 1400
درخواست مهماني : 1400/04/12- 1400/04/16
انتخاب واحد : 1400/06/10- 1400/06/23
معرفي به استاد : از 1400/04/16 به بعد
برگزاري كلاس : 1400/06/15
انتخاب واحد ورودي جديد : متناسب با اعلام نتايج سازمان سنجش
حذف و اضافه : 7 تا 20 مهرماه 1400
ثبت نمرات ميان ترم :
دريافت كارت آزمون : --
امتحانات : 1400/05/26- 1400/06/04
ثبت نمرات دو ترمه :

 
امتیاز دهی