کلاس های مجازی
1400/1/14 شنبه
آدرس کلاس های آن لاین در سامانه LMS

.

برگزاری کلاس های آن لاین در سامانه LMS   به آدرس
http://lms.yazd.pnu.ac.ir

برگزاری کلاسهای آنلاین سامانه اصفهان:
Lms.isfahan.pnu.ac.ir


(بطور پیش‌فرض کلمه عبور شماره دانشجویی و رمز عبور کد ملی با a کوچک و A بزرگ است)
به عنوان مثال رمز: 123456789aA

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر