1401/4/22 چهارشنبه
برگزاری آزمون پژوهشکده بیمه در دانشگاه پیام نور مرکز یزد
آزمون پژوهشکده بیمه در دانشگاه پیام نور مرکز یزد برگزار گردید. این آزمون در دو نوبت و مجموعا با حضور 56 داوطلب به صورت الکترونیک درسایت کامپیوتر این دانشگاه برگزار شد.

.


 
امتیاز دهی