1402/9/13 دوشنبه
تذکراتی در مورد امتحانات پایان ترم
ستاد برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نورمرکز یزدتوجه دانشجویان گرامی را به رعایت نکات زیر پیرامون چگونگی برگزاری امتحانات پایان نیمسال جلب می نماید:

.

لطفا فایل پیوست را مطالعه فرمایید.
فايل هاي مربوطه :
تذکرات امتحان.docx18.349 KB

 
امتیاز دهی