صفحه اصلي
آیکن
اخبار
اخبار دانشگاه
اطلاعیه‌های‌آنی
اطلاعيه‌هاي‌آموزش‌و‌امتحانات
بازديدها
برنامه‌ريزي درسي
تحصیلات تکمیلی
تقویم ترمی
جلسات دفاع
خدمات دانشجویی
دانش‌آموختگان
درباره دانشگاه
ریلاین(کلاسهای‌مجازی)
زمان ديجيتال
سامانه های دانشگاه
سمینار،وبینارها و کارگاه
کلاس های مجازی
کلاسهای‌مجازی
متون عمومي
متون عمومي
منابع درسی
وام‌وشهریه
وب سايت ها
وروديهاي جديد
ورود
1401/6/19 شنبه
یزد - ابتدای جاده شهرک صنعتی - بعد از ترمینال مسافربری 
تلفن: 37202581 الی 9 - کد پستی : 8913984334 
1401/6/19 شنبه
یزد - ابتدای جاده خذرآباد - بعد از پایانه مسافربری یزد - دانشگاه پیام نور مرکز یزد
شماره تلفن: 03537202582 - 9
1400/11/2 شنبه
1400/2/19 یکشنبه
برگزاری کلاس های آن لاین در سامانه LMS   به آدرس
http://lms.yazd.pnu.ac.ir

برگزاری کلاسهای آنلاین سامانه اصفهان:
Lms.isfahan.pnu.ac.ir


(بطور پیش‌فرض کلمه عبور شماره دانشجویی و رمز عبور کد ملی با a کوچک و A بزرگ است)
به عنوان مثال رمز: 123456789aA
 

 


 
1400/2/11 شنبه
1400/2/11 شنبه
1400/2/5 یکشنبه
1399/12/27 چهارشنبه
1399/12/26 سه‌شنبه
1