صفحه اصلي
آیکن
اخبار
اخبار دانشگاه
اطلاعیه‌های‌آنی
اطلاعيه‌هاي‌آموزش‌و‌امتحانات
بازديدها
برنامه‌ريزي درسي
تحصیلات تکمیلی
تقویم ترمی
جلسات دفاع
خدمات دانشجویی
دانش‌آموختگان
درباره دانشگاه
ریلاین(کلاسهای‌مجازی)
زمان ديجيتال
سامانه های دانشگاه
سمینار،وبینارها و کارگاه
کلاس های مجازی
کلاسهای‌مجازی
متون عمومي
منابع درسی
وام‌وشهریه
وب سايت ها
وروديهاي جديد
ورود
1400/11/2 شنبه
1400/2/19 یکشنبه
برگزاری کلاس های آن لاین در سامانه LMS   به آدرس
http://lms.yazd.pnu.ac.ir

برگزاری کلاسهای آنلاین سامانه اصفهان:
Lms.isfahan.pnu.ac.ir


(بطور پیش‌فرض کلمه عبور شماره دانشجویی و رمز عبور کد ملی با a کوچک و A بزرگ است)
به عنوان مثال رمز: 123456789aA
 

 


 
1400/2/11 شنبه
1400/2/11 شنبه
1400/2/5 یکشنبه
راهنمایی های مورد نیاز فرم های مورد نیاز سایر
شیوه نگارش مقاله فرم پروپوزال ( پیشنهاده ) فرم تغییر شیوه (96 به قبل)
شیوه نگارش پایان نامه اعلام کفایت جهت اجازه دفاع فرم تغییر شیوه (97به بعد)
فرآیند تصویب پروپوزال تا دفاع و تسویه فرم تایید و اجازه صحافی پایان نامه وضعيت منابع درسي و برنامه ارائه دروس
بارگذاری مدارک دفاع در پیشخوان سامانه گلستان فرم انصراف از مقاله رشته های ارشد مرکز 
 اساتید راهنما و مشاور  نمونه پروپوزال منابع درسی
درخواست دفاع در پیشخوان خدمت گلستان فرم تعهد نامه اصالت پایان نامه
رشته هاي کارشناسی ارشد فرم درخواست استاد راهنما
راهنمای استفاده از سامانه ایرانداک فرم ارزشیابی پایان نامه
مراحل ثبت پروپوزال در ایرانداک
راهنمای درخواست تصویب موضوع و تعیین اساتید فعالیت آموزشی و پژوهشی

مراحل تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مدیریت کلیه فرمهای مورد نیاز (مهم از سازمان مرکزی)
راهنمای همانندجو
اقدامات پس از دفاع
نمونه پاورپوینت دفاع
نمونه پایان نامه


 
1399/12/27 چهارشنبه
1399/12/26 سه‌شنبه
ریاست دانشگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی حوزه اداری و مالی
ریاست دانشگاه معاونت دانشگاه تحصیلات تکمیلی مدیر اداری و مالی
آدرس و كروكي دانشگاه مدیر آموزش فارغ التحصیلان دبیرخانه
اعضای هیات علمی برنامه ریزی آموزشی و امور کلاس ها امور دانشجویی امین اموال
مدیران گروه استانی کاربر ارشد گلستان بایگانی آموزشی کارپردازی
کارکنان دانشگاه پذیرش و ثبت نام مالی دانشجویی
نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت واحد امتحانات و ارزشیابی تحصیلی
روابط عمومی رشته‌هاي مركز
شماره داخلي كاركنان
حوزه فناوری اطلاعات فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی حوزه پژوهش و کارآفرینی آزمایشگاه ها و کارگاه ها
مدیر IT مدیر فرهنگی مدیر پژوهش و کارآفرینی مدیر آزمایشگاه
مسئول سایت های مرکز مشاوره دانشجویی مدیر کارگاه
کتابخانه صندوق رفاه دانشجویان
1