یکشنبه 30 اردیبهشت 1403  
برنامه‌ريزي درسي
ریلاین(کلاسهای‌مجازی)
1400/2/19 یکشنبه
برگزاری کلاس های آن لاین در سامانه LMS   به آدرس
http://lms.yazd.pnu.ac.ir

برگزاری کلاسهای آنلاین سامانه اصفهان:
Lms.isfahan.pnu.ac.ir


(بطور پیش‌فرض کلمه عبور شماره دانشجویی و رمز عبور کد ملی با a کوچک و A بزرگ است)
به عنوان مثال رمز: 123456789aA
 

 


 
اطلاعیه‌های‌آنی
کلاسهای‌مجازی
منابع درسی
تقویم ترمی
اخبار دانشگاه

1403/1/28 سه‌شنبه

دومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بین المللی ویژه دانشجویان غیر ایرانی

دومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بین المللی ویژه دانشجویان غیر ایرانی به اسـتحضار می رسانـد سازمان امور دانشجویان در نظر دارد دومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بین المللی شاغل به تحصـیل (داراي کد بلامانع تحصیلی) در دانشگاهها و موسـسات آموزش عـالی کشور را در دو بخش دختران و پسـران، در تابسـتان سـال جاري (31مرداد تـا 15 شهریور) به میزبـانی دانشـگاه بین الملـل امام خمینی (ره) قزوین در رشته هاي ورزشی زیر برگزار نمایـد. رشته هاي ورزشی ویژه دانشجویان دختر: فوتسال، والیبال 4نفره، بسکتبال 3نفره، تنیس روي میز، شطرنج، دو و میدانی، شنا، بدمینتون، آمادگی جسمانی و دارت رشته هاي ورزشی ویژه دانشجویان پسر: فوتسال، والیبال، بسکتبال 3نفره، تنیس روي میز، شطرنج،دو و میدانی، شنا، آمادگی جسمانی، بدمینتون و دارت. لطفا دانشجویان غیر ایرانی دارای سوابق ورزشی تا تاریـخ 4/2/1403 به واحد تربیت بدنی مراجعه و ثبت نام نمایند یا نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و رشته ورزشی خود را به کاربری tarbiatyazd@ در ایتا ارسال نمایند.

بيشتر
کلاس های مجازی
بيشتر
اطلاعیه های آموزش
بيشتر
اطلاعیه‌های‌آموزش

1403/1/28 سه‌شنبه

دومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بین المللی ویژه دانشجویان غیر ایرانی

دومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بین المللی ویژه دانشجویان غیر ایرانی به اسـتحضار می رسانـد سازمان امور دانشجویان در نظر دارد دومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بین المللی شاغل به تحصـیل (داراي کد بلامانع تحصیلی) در دانشگاهها و موسـسات آموزش عـالی کشور را در دو بخش دختران و پسـران، در تابسـتان سـال جاري (31مرداد تـا 15 شهریور) به میزبـانی دانشـگاه بین الملـل امام خمینی (ره) قزوین در رشته هاي ورزشی زیر برگزار نمایـد. رشته هاي ورزشی ویژه دانشجویان دختر: فوتسال، والیبال 4نفره، بسکتبال 3نفره، تنیس روي میز، شطرنج، دو و میدانی، شنا، بدمینتون، آمادگی جسمانی و دارت رشته هاي ورزشی ویژه دانشجویان پسر: فوتسال، والیبال، بسکتبال 3نفره، تنیس روي میز، شطرنج،دو و میدانی، شنا، آمادگی جسمانی، بدمینتون و دارت. لطفا دانشجویان غیر ایرانی دارای سوابق ورزشی تا تاریـخ 4/2/1403 به واحد تربیت بدنی مراجعه و ثبت نام نمایند یا نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و رشته ورزشی خود را به کاربری tarbiatyazd@ در ایتا ارسال نمایند.