صفحه اصلي
متون عمومي
ورود
1391/2/27 چهارشنبه
عنوان فرم                                          
توضیحات
پروژه، پایان نامه  و تحقیق
فرم ثبت نام پروژه باید پس از پرشدن به آدرس paksima@ymail.com ایمیل شود تا در گروه کامپیوتراستان مطرح شود و پس از تایید قابل انجام است.
شیوه نگارش پایان نامه
دوره کارشناسی
رشته معماری
کارشناسی ارشد
 رشته علوم تربیتی
راهنمای تهیه وتدوین پایان نامه و پروپوزال رشته روانشناسی
راهنمای درس سمینار رشته روانشناسی
شیوه نگارش پایان نامه گروه اقتصاد حسابداری و مدیریت
فرم پروپوزال دوره کارشناسی گروه اقتصاد حسابداری و مدیریت
 ویژه دانشجویان دوره های کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی
موضوعات پیشنهادی آقای دکتر کمالی

مهلت های ارسال پایان نامه

موضوعات پیشنهادی برای درس پژوهشهای عملی و انفرادی در روانشناسی

فرم تائید و اجازه صحافی پایان نامه پایان نامه کارشناسی ارشد
فارغ التحصیلی
کلیه دانشجویان
فرم تسویه حساب فارغ التحصیلی
کاردکس
جهت فارغ التحصیلی
کارآموزی و کارورزی
کارآموزی صنایع - اجرایی و پروژه   (فرم پذیرش کارآموزی نیز تکمیل شود)
رشته های مدیریت پروژه، اجرایی و صنایع و مهندسی عمران و برق و پزشکی و مکانیک و شهرسازی
کامپیوتر وفناوری اطلاعات
رشته شیمی
کلیه گرایشهای رشته کشاورزی
کلیه گرایشهای رشته کشاورزی
کلیه گرایشهای رشته مدیریت و جغرافیا
فنی مهندسی
رشته اقتصاد
فرمهای کارورزی تربیت بدنی رشته تربیت بدنی
خدمات دانشجویی
فرمهای وام دانشجویی
وام دانشجویی
فرمهای آموزش
 
 
ورودیهای جدید
فرم تائید و اجازه صحافی پایان نامه
فرم تغییر شیوه کارشناسی ارشد مخصوص دانشجویان دارای پایان نامه
مخصو

1