اطلاعيه‌هاي‌آموزش‌و‌امتحانات
1400/10/1 چهارشنبه
پشتیبان‌های امتحانات
همکاران پشتیبان امتحانات مرکز به شرح ذیل می باشد علی فلاح تفتی 09133567200 سیداحمدفاطمی09135169468 اعظم دهقانی تفتی 09132743358

.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر