صفحه اصلي
آیکن
اخبار
اخبار دانشگاه
اطلاعیه‌های‌آنی
اطلاعيه‌هاي‌آموزش‌و‌امتحانات
بازديدها
برنامه‌ريزي درسي
تحصیلات تکمیلی
تقویم ترمی
جلسات دفاع
خدمات دانشجویی
دانش‌آموختگان
درباره دانشگاه
ریلاین(کلاسهای‌مجازی)
زمان ديجيتال
سامانه های دانشگاه
کلاس های مجازی
کلاسهای‌مجازی
منابع درسی
وب سايت ها
وروديهاي جديد
ورود
جلسات دفاع
جلسه دفاع در تاریخ 12 خرداد دانشجو مریم سلیمانی
  • 1400/3/9 یکشنبه جلسه دفاع در تاریخ 12 خرداد دانشجو مریم سلیمانی
    جلسه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی با مشخصات زیر در مرکز یزد به صورت مجازی ( http://vc.yazd.pnu.ac.ir/p-yazd ) برگزار خواهد شد. مراتب جهت اطلاع و هر گونه اقدام اعلام می گردد.
1