وروديهاي جديد
مراحل شرکت در کلاس بر روی عنوان خبر کلیک کنید برای اطلاع از برگزاری زمان کلاسها در سیستم گلستان گزارش شماره 101
آدرس سامانه گلستان : reg.pnu.ac.ir   (انجام کلیه امور آموزشی دانشگاه)
کلاسهای مجازی اصفهان lms.isfahan.pnu.ac.ir
کلاسهای مجازی یزد lms.yazd.pnu.ac.ir
(شیوه کار با سامانه کلاسهای آنلاین یا ریلاین به صورت فیلم آموزشی در همین سایت قرار دارد)

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر