صفحه اصلي
آیکن
اخبار
اخبار دانشگاه
اطلاعیه‌های‌آنی
اطلاعيه‌هاي‌آموزش‌و‌امتحانات
بازديدها
برنامه‌ريزي درسي
تحصیلات تکمیلی
تقویم ترمی
جلسات دفاع
خدمات دانشجویی
دانش‌آموختگان
درباره دانشگاه
ریلاین(کلاسهای‌مجازی)
زمان ديجيتال
سامانه های دانشگاه
کلاس های مجازی
کلاسهای‌مجازی
منابع درسی
وب سايت ها
وروديهاي جديد
ورود
وروديهاي جديد
ورديهاي جديد جهت حضور در سامانه lms
  • 1399/12/25 دوشنبه ورديهاي جديد جهت حضور در سامانه lms
    با توجه به اينكه مي بايست اطلاعات وروديهاي جديد پس از انتخاب واحد به سامانه lms منتقل شود، ممكن است اين پروسه چند روزي بكشد. پس اگر تازه ثبت نام كرديد بايد منتظر بمانيد تا بروزرساني انجام شود. در غير اينصورت نام كاربري شما در lms شناسنايي نخواهد شد.
1